Nieuwsbrief Omzetbelasting buitenland

Omzetbelasting buitenland

Hebt u, als BTW-ondernemer, in 2014 omzetbelasting betaald in andere lidstaten van de Europese Unie? Die kunt u terugvragen als u als ondernemer belaste prestaties verricht en de teruggaaf aan omzetbelasting per land minimaal € 50 bedraagt. U moet het teruggaafverzoek elektronisch indienen, uiterlijk 30 september 2015.

Factuur meezenden
In sommige gevallen dient u een factuur mee te sturen (deze kunt u met het teruggaaf verzoek uploaden). Voor omzetbelasting op brandstof is dat het geval als de factuur boven de € 250 uitkomt en voor andere goederen en diensten als het factuurbedrag boven de € 1.000 uitkomt. Deze bedragen zijn inclusief omzetbelasting.

Inloggegevens
Als Nederlandse BTW-ondernemer kunt u hiervoor gebruik maken van de portaalsite van de Nederlandse Belastingdienst: Teruggaaf van btw uit andere EU-landen: inloggen. U moet dan wel inloggegevens aanvragen. Dat kan online, maar houdt u er wel rekening mee dat het toekennen van die inloggegevens soms wel een aantal weken duurt. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst: BTW terugvragen uit andere EU-landen.

Bindende datum
De uiterste datum om het verzoek in te dienen – 30 september 2015 – is bindend! Verzoeken die te laat zijn, hoeft de andere EU-lidstaat niet in behandeling te nemen.

Meer informatie

Uiteraard zijn wij graag bereid u bij het verzoek tot teruggaaf te assisteren.

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!