Nieuwsbrief Kindregelingen

Nieuwsbrief Wijzigingen Pensioenwetgeving per 1 januari 2015

Geachte relatie,

Wijzigingen Pensioenwetgeving per 1 januari 2015

Wijzigingen kindregelingen
Het kabinet gaat een aantal kindregelingen afschaffen. Vanaf 2015 zijn er nog maar 4 in plaats van 10 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan.

Alleenstaande ouderkorting
Wat is de huidige regeling?
De alleenstaande ouderkorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. U heeft onder voorwaarden recht op deze korting als u geen fiscale partner heeft en alleen 1 of meer kinderen opvoedt.

Wat verandert er?
De alleenstaande ouderkorting verdwijnt per 1 januari 2015. In uw aangifte over 2014 kunt u voor het laatst gebruikmaken van deze heffingskorting.

Welk alternatief is er?
In plaats van de alleenstaande ouderkorting krijgen alleenstaande ouders zonder toeslagpartner die recht hebben op kindgebonden budget extra kindgebonden budget. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft, de leeftijd van uw kinderen alsmede de hoogte van uw inkomen en vermogen. Indien u nog geen kindgebonden budget krijgt, dient hiervoor een verzoek te worden ingediend bij de Belastingdienst. Als wij u hierbij behulpzaam kunnen zijn, laat u dit dan zo spoedig mogelijk weten.

Aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen
Wat is de huidige regeling?
De aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen is een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. U heeft onder voorwaarden recht op deze aftrek als u geen recht heeft op kinderbijslag en (mee)betaalt voor de kosten van uw kind (bijdraagt in het levensonderhoud) dat jonger is dan 21 jaar.

Wat verandert er?
De aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen verdwijnt op 1 januari 2015. In uw aangifte over 2014 kunt u voor het laatst gebruikmaken van de aftrekpost.

Welk alternatief is er?
Indien u alimentatie betaalt, is bij het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie rekening gehouden met de belastingteruggave. Mogelijk bestaat hierdoor recht op een verlaging van de kinderalimentatie. U kunt deze verlaging met de alimentatieontvanger bespreken en de alimentatiewijziging door de rechter laten bekrachtigen. Als in onderling overleg geen oplossing kan worden bereikt, is het mogelijk de rechtbank te verzoeken de kinderalimentatie te wijzigen.

Ouderschapsverlofkorting
Wat is de huidige regeling?
De ouderschapsverlofkorting is een heffingkorting voor de inkomstenbelasting. U heeft recht op deze korting in een bepaald jaar indien u ouderschapsverlof opneemt en in dat jaar minder verdient dan in het kalenderjaar voordat het verlof begon.

Wat verandert er?
De ouderschapsverlofkorting verdwijnt per 1 januari 2015. In uw aangifte over 2014 kunt u voor het laatst gebruikmaken van deze heffingskorting.

Welk alternatief is er?
Er is vooralsnog geen alternatief.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.kindregeling.nl.
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!