Nieuwsbrief Geschenkenregeling 2014

Nieuwsbrief Geschenkenregeling 2014

Geachte relatie,

Voor zover ons bekend heeft u in 2014 niet gekozen voor toepassing van de zogenoemde Werkkostenregeling. In dat geval is onderstaande brief op u van toepassing.

Het jaar is bijna weer ten einde en dat betekent dat wij binnenkort de loonadministratie over 2014 zullen gaan afsluiten. In verband hiermee vernemen wij graag of u in 2014 nog geschenken aan het personeel zult geven of heeft gegeven. Een en ander dient namelijk in de laatste aangifte loonheffingen van het jaar 2014 te worden aangegeven.

Welke geschenken?
U kunt hierbij denken aan o.a.: cadeaubonnen, verjaardagscadeau, sinterklaasgeschenk, kerstpakket e.d. Ook de hoogte van de eventuele kerstgratificatie of eindejaarsbonus willen wij graag weten om juist te kunnen verwerken.

Sommige verstrekkingen zijn (gedeeltelijk) onbelast. Tot de onbelaste verstrekkingen behoren bijvoorbeeld verstrekkingen ter zake van algemeen erkende feestdagen en Sinterklaas. Zo kan de werkgever een chocoladeletter met Sinterklaas of een banketstaaf met Kerst onbelast verstrekken. Dit zijn verstrekkingen die naar maatschappelijke opvattingen niet worden gezien als beloningsvoordeel voor de werknemer.

(Eind)loonheffing
De reden dat wij dit aan u vragen is dat over geschenken (eind)loonheffing betaald moet worden en via de laatste aangifte loonheffingen van het jaar moet worden aangegeven, volgens de volgende regel.

Indien u in 2014 maximaal €272 aan geschenken heeft gegeven, waarbij de afzonderlijke geschenken niet meer hebben bedragen dan €136, dan betaalt u als werkgever een eindheffing, waarbij de eerste €70 belast is met 20% en de rest volgens het tabeltarief (zoals hieronder). Dit tarief is afhankelijk van de hoogte van het salaris van het desbetreffende personeelslid.

Indien u in 2014 in totaal meer heeft geschonken, dan wordt dit aangemerkt als een bijzondere beloning en zien de werknemers dit terug op hun salarisstrook. Geschenken in de vorm van geldbedragen worden te allen tijde aangemerkt als bijzondere beloningen.

Tabel
tabel geschenkenregeling

Zakelijke relaties
Indien u uw zakelijke relaties iets schenkt, moet de relatie officieel hierover belasting betalen. Indien u uw zakelijke relatie tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid een geschenk verstrekt welke u ook aan uw personeel verstrekt, dan kunt u deze belasting voor uw rekening nemen. Voor deze verstrekking geldt een eindheffingtarief van 45% tot €136 en van 75% tot €272. U moet uw zakelijke relatie dan tevens melden dat u de eindheffing over dit geschenk hebt toegepast.

Graag ontvangen wij per werknemer een opgave van alle kosten van geschenken en/of geldbedragen die in 2014 zijn of nog zullen worden verstrekt.

Opgave
Wij zien uw opgave (indien van toepassing) graag vóór eind december 2014 tegemoet en mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen

Finance plus; Dat loont de moeite.

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!