Nieuwsbrief Creatief omgaan met belastingrente

Creatief omgaan met belastingrente

Als u een belastingaanslag ontvangt, betaalt u in veel gevallen belastingrente. Die rente liegt er niet om, voor de vennootschapsbelasting is dat maar liefst ruim 8%. Dat kunt u dus beter voorkomen. Maar hoe dan?

Forse verhoging belastingrente.
De rentestand is al jaren extreem laag. Dat weerhield de fiscus er echter niet van om dit jaar de percentages voor de belastingrente fors te verhogen.
Gelukkig kunt u dat voorkomen, maar dan zult u wel zelf actie moeten ondernemen. Wanneer is dat verstandig? Hoe moet dat en wat scheelt dat in de portemonnee?

Wanneer betaalt u belastingrente?
Een half jaar na afloop. Voor de winstbelasting betaalt u tegenwoordig belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt later dan een half jaar na het belastingjaar. Heeft u een BV, dan gaat het om de vennootschapsbelasting (Vpb), voor de eenmanszaak, maatschap en Vof betreft het de inkomstenbelasting (IB). Het maakt niet uit of het een gewone aanslag betreft, een voorlopige of een navordering. Voor de winst over 2014 kunt u dus met te betalen belastingrente te maken krijgen, als uw aanslag na 30 juni 2015 in de bus valt en u belasting moet betalen.
Rentepercentages. De rentepercentages zijn gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor wat betreft de IB en voor handelstransacties voor wat betreft de Vpb. De percentages kennen een minimum van 4% voor de IB en van maar liefst 8% voor de Vpb. Het actuele percentage voor de IB bedraagt ook 4%, maar voor de Vpb zelfs 8,15%. Alle reden dus om daar wat aan te doen, met name als u in de BV zit.

Aangifte vóór 1 april/1 juni
Wilt u een aanslag met forse rente voorkomen? Doe dan vóór 1 april (IB) of vóór 1 juni (Vpb) aangifte van de winst over het voorgaande jaar. Doet u tijdig aangifte, dan betaalt u namelijk geen rente als de fiscus niet van uw aangifte afwijkt.
Hogere voorlopige aanslag.

Lukt aangifte doen niet op tijd, vraag dan uitstel voor het doen van de aangifte. Verhoog ook het bedrag van de voorlopige aanslag voor 1 mei als u vermoedt dat deze aan de lage kant is. U kunt dit zelf doen via het besloten deel van de site van de Belastingdienst.

Vraag uitstel van betaling
Krap bij kas. Kunt u uw (voorlopige) aanslag niet (geheel) betalen wegens financiële moeilijkheden, vraag dan tijdig uitstel van betaling aan. Zorg dus dat uw verzoek binnen is voordat de betalingstermijn voorbij is. Voor uitstel moet u de nodige gegevens aanleveren, zodat de fiscus weet dat men na verloop van tijd niet achter het net vist.
Invorderingsrente. Bij uitstel van betaling betaalt u invorderingsrente. Deze is gekoppeld aan de wettelijke rente en bedraagt momenteel 4%. Dit is tevens het minimumpercentage. Voor BV’s is dit dus een stuk minder dan de genoemde 8,15%.

Niet meer sparen bij de fiscus
Het zogenaamde ‘sparen’ bij de fiscus door opzettelijk een te hoge aanslag te vragen, is voorbij. Alleen als u langer dan drie maanden op uw belastingaanslag moet wachten, krijgt u rente. En alleen als men niet is afgeweken van uw aangifte én de aanslag meer dan zes maanden na afloop van het belastingjaar is opgelegd.
Bovendien vergoedt de fiscus bij vermindering van een voorlopige aanslag geen rente meer.

Bron: Tips & Advies, jaargang 19, nr. 21, 6-1-2015

Mocht u nog vragen hebben of nadere uitleg wensen, neem dan gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!