Jubelton: nu het nog kan

Eén van de grootste fiscale vrijstellingen zal eind van dit jaar fors worden beperkt: de jubelton. Als je dit jaar nog actie onderneemt, kun je nog steeds gebruik maken van de hoge vrijstelling, mits je aan de voorwaarden voldoet.

De schenkingsvrijstelling eigen woning (de officiële naam van de jubelton) wordt helemaal afgeschaft per 2024 en vanaf 2023 al aanzienlijk beperkt. Er is nu meer duidelijkheid over de plannen en dan met name over de mogelijkheid om de jubelton verspreid over een aantal jaren nog te geven. Dit is wat er nog mogelijk is als de ontvanger van de schenking (of diens partner voor de schenkbelasting) nog geen 40 jaar is en hij/zij het geschonken bedrag voor specifiek aangewezen zaken voor de eigen woning aanwendt:

  • Eerste deel van de schenking gedaan in 2020: In 2022 mag deze nog worden aangevuld met € 103.643 minus het in 2020 en 2021 geschonken bedrag.
  • Eerste schenking in 2021 gedaan: In 2022 en 2023 mag deze nog worden aangevuld tot € 105.302.
  • Eerste schenking in 2022 gedaan: In 2023 mag deze nog worden aangevuld tot € 106.671. Aanvullen in 2024 is niet meer mogelijk.
  • Eerste schenking in 2023 gedaan: De vrijstelling is dan veel lager, namelijk even hoog als de gewone hoge vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tot 40 jaar (nu € 27.231). Aanvullen na 2023 is niet mogelijk.

Bij situaties waarbij je al vóór 2010 een beroep hebt gedaan op de hoge schenkvrijstelling gelden andere bedragen.

Kortom: als je nog geen gebruik hebt gemaakt van deze faciliteit en dat toch wil doen: start dan nog in 2022 met een (kleine) schenking en doe een beroep op de faciliteit voor de schenking eigen woning. Die schenking in 2022 moet minimaal de jaarlijkse vrijstelling plus 1 euro zijn. Voor kinderen dus minimaal € 5.678 en voor kleinkinderen of derden minimaal € 2.275. Dan kan je in 2023 nog een aanvulling tot het maximum doen.

Naschrift:
Op 30 november 2022 heeft de Belastingdienst haar standpunt gewijzigd. Dit standpunt houdt in dat het niet uitmaakt of je dit jaar een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgt die hoger of lager is dan de jaarlijkse vrijstelling in 2022 (€ 5.677 voor een schenking van jouw ouders en € 2.274 voor een schenking van andere personen). Wel moet je voldoen aan de voorwaarden en de vrijstelling in 2022 én 2023 aanvragen in de aangifte schenkbelasting. Theoretisch zou je nu met een schenking van één euro in 2022 de mogelijkheid openhouden om het restant van de jubelton in 2023 te schenken. 

Natuurlijk kun je bij ons terecht om jouw specifieke situatie te bespreken of voor eventuele vragen. Neem hiervoor contact op met jouw klantmanager.