Horeca loonsverhogingen per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gelden er twee loonsverhogingen: een periodieke verhoging van 2% en een algemene cao verhoging van 2%. Wij ontvangen graag uiterlijk 6 januari 2023 de loongegevens per 1 januari 2023. De gegevens kunnen gemaild worden naar salarisadministratie@financeplus.nl. Indien wij geen gegevens ontvangen, zullen wij de maximale verhoging toepassen die voor de werknemer van toepassing is.

Periodieke verhoging (artikel 4.11 cao)

Vanaf 1 januari 2023 heeft de vak-volwassen vakkracht met een feitelijk loon tussen het basis- en het eindloon op 31 december van het jaar ervoor jaarlijks recht op een loonsverhoging van 2% bij de volgende periode. De periodieken zijn verwerkt in de loontabellen.

Voorwaarde voor de periodieke verhoging is dat de medewerker op 1 januari 2023 minimaal een vol kalenderjaar in dienst is geweest als vakkracht in dezelfde bedrijfsfunctie en bij dezelfde werkgever. Er is geen recht op periodieke verhoging als de medewerker op 31 december van het jaar ervoor een salaris op of boven het eindloon heeft of de medewerker 2 jaren op rij matig of onvoldoende functioneert op basis van de beoordeling van artikel 4.5 van de cao.

Wel of geen vakkracht?

Een werknemer is vak-volwassen wanneer hij/zij 21 jaar of ouder is. Of de medewerker vakkracht of niet-vakkracht is, ligt aan de indeling in de verschillende loontabellen. Een vakkracht is een medewerker van 18 jaar of ouder die vakbekwaam is. Onder vakbekwaam wordt verstaan dat hij/zij aantoonbaar voldoende ervaring heeft opgedaan in de functie. Indien de medewerker 1976 ervaringsuren in dezelfde functie heeft opgebouwd, is hij/zij vakbekwaam. De medewerker is ook vakbekwaam als hij/zij  beschikt over een erkend diploma voor de functie.

Wanneer de medewerker minder dan 1976 ervaringsuren heeft opgedaan en/of niet in het bezit is van een erkend vakdiploma, is hij/zij geen vakkracht. Je spreekt in de arbeidsovereenkomst af hoeveel ervaringsuren nog opgedaan moeten worden voordat de medewerker wel vakkracht is.

Algemene cao verhoging (artikel 4.7 lid 5 cao)

Vanaf 1 januari 2023 hebben medewerkers die vakkracht zijn met een feitelijk loon tussen het basis- en het eindloon én op het eindloon op 31 december van het jaar ervoor recht op een 2% cao verhoging.

Wanneer de medewerker vak-volwassen vakkracht is én op 31 december van het jaar ervoor een loon boven het eindloon heeft, geldt er een extra voorwaarde. Deze medewerker moet op 1 januari 2023 ten minste 24 maanden lang in dienst zijn om recht te hebben op de cao verhoging.

Veelgestelde vragen

Heb je verder nog vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact op met onze salarisadviseurs!