Heeft jouw medewerker recht op loonsverhoging?

franchise-starten

Per 1 juli 2019 hebben sommige medewerkers die werkzaam zijn in de horeca recht op een loonsverhoging. Het wettelijk minimum(jeugd)loon en de loontabel uit de Horeca-cao worden namelijk verhoogd.

Er wordt in de horeca-cao onderscheid gemaakt tussen vakkrachten en niet vakkrachten. Een vakkracht is een medewerker vanaf 18 jaar die minstens 1976 ervaringsuren heeft opgebouwd en daarom is ingeschaald in de loontabel van de cao. Een medewerker die geen vakkracht is, kan ingedeeld worden op het wettelijk minimum(jeugd)loon.

Vakkracht: Een vakkracht wordt volgens het functiegroepensysteem in de loontabel ingeschaald. Per 1 juli 2019 wordt het basis- en eindloon met 1% verhoogd. Wanneer een vakkracht het basisloon van zijn loonschaal verdient, dan krijgt hij een loonsverhoging van 1% op het brutoloon. Indien een vakkracht meer verdient dan het basisloon van zijn loonschaal dan krijgt hij er niets bij.

Geen vakkrachten en leerlingen: Wanneer een medewerker geen vakkracht is, dan wordt er alleen gekeken of het huidige salaris voldoet aan het nieuwe wettelijk minimum(jeugd)loon. Daarbij wordt de ‘volwassen’ leeftijd voor het toepassen van het wettelijk minimumloon verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar. Tegelijkertijd gaan de percentages van het wettelijk minimumjeugdloon voor personen met de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar verder omhoog.

Kijk voor meer informatie op de website van Koninklijke Horeca Nederland.