Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

Nederland is weer open en ondernemers zijn weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. De tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) komt ook ten einde. Het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Doorlopende maatregelen

Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. Dit betreft de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

Brief van fiscus over openstaande coronaschulden

Ondernemers bij wie een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona openstaat, ontvangen in april 2022 een 1e informatieve brief van de Belastingdienst met een overzicht van de openstaande schuld. In deze brief staat een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken, meldt de Belastingdienst. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2022. Daarom krijgen ondernemers in augustus 2022 een 2e brief met een nieuw overzicht.

In de brief staat ook wat iemand kan doen als diegene verwacht niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kan de ondernemer terecht op het Ondernemersplein van de KvK of bij het KvK adviesteam. Een zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv kunnen zich voor ondersteuning bij het aflossen van zijn belastingschulden en andere schulden melden bij hun gemeente.

Betalingsregeling

Ondernemers moeten uiterlijk op 1 oktober 2022 beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. De aflossingstermijn is 60 maanden. Dit betekent dat de opgebouwde schuld uiterlijk 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost.

De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met juni 2022. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis. Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2% en op 1 juli 2023 stijgt deze naar 3%. Vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%.

De Belastingdienst heeft een online rekenhulp voor ondernemers gepubliceerd om een indicatie te krijgen van de betaaltermijnen van de opgebouwde schuld.

Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op!
Op onze corona informatiepagina kun je nog steeds terecht voor alle informatie omtrent de lopende steunmaatregelen en vaststellingen.