Buitenlandse btw 2020 terugvragen voor 1 oktober 2021

Heb je als ondernemer in 2020 btw betaald in een ander EU-land? Dan kun je deze terugvragen. Doe dit vóór 1 oktober 2021. Een te laat ingediend verzoek voor buitenlandse btw teruggave wordt in de meeste gevallen niet meer in behandeling genomen.

Voorwaarden teruggaaf buitenlandse btw

Als je als ondernemer een verzoek tot teruggaaf wilt indienen, moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Je moet namelijk ondernemer zijn voor de btw en je onderneming moet gevestigd zijn in Nederland. Ook mag je geen btw-aangifte doen in het andere EU-land en moeten de goederen en diensten uit het andere EU-land gebruikt worden voor je btw-belaste bedrijfsactiviteiten. Lees hier alle vereisten voor verzoek om teruggaaf van de btw uit andere EU-landen per land.

Hoe indienen?

Een verzoek tot teruggaaf kun je indienen via de website EUbtw van de Belastingdienst. Hiervoor heb je wel inloggegevens nodig. Deze inloggegevens kun je aanvragen via het formulier Aanvraag inloggegevens - Teruggaaaf btw uit andere EU-landen. Je krijgt dan vervolgens binnen 4 weken de inloggegevens toegestuurd. Houd hier dus ook rekening mee!

Tips

  • Heb je meerdere btw-nummers? Dan moet je voor ieder btw-identificatienummer aparte inloggegevens aanvragen.
  • Laat je jouw adviseur de teruggaaf indienen? Dan dienen zowel jij als jouw adviseur inloggegevens aan te vragen. Vervolgens kun je jouw adviseur machtigen om voor jou het verzoek tot teruggaaf in te dienen. Dat kan met het formulier Aanvraag inloggegevens fiscaal dienstverleners (intermediairs) - Teruggaaf btw uit andere EU-landen.
  • Ben je jouw inloggegevens vergeten? Vraag dan geen nieuwe aan! Via de BelastingTelefoon 0800 - 0543 kun je de gegevens opvragen. Deze ontvang je binnen één week.
  • Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van je verzoek, want hoe meer ondernemers wachten tot het laatste moment, hoe groter de kans is dat de website overbelast raakt en je niet meer kunt inloggen.
Image

Btw-drempelbedrag

Per teruggaaf van buitenlandse btw geldt een btw-drempelbedrag. Deze drempel is € 50 voor verzoeken per kalenderjaar of resterend gedeelte van een kalenderjaar en € 400 voor verzoeken per kwartaal. Btw die je niet kunt terugvorderen, mag je opvoeren als kosten.

Facturen meesturen

Voor een aantal landen geldt dat als het factuurbedrag boven het drempelbedrag uitkomt, je de gescande facturen mee moet sturen in het verzoek. De drempelbedragen zijn € 250 exclusief btw voor brandstof en € 1.000 voor andere goederen en diensten.